Golf klub u Svárova

2003-2005

studie, prováděcí dokumentace (konstrukční projekt)


návrh golfového hřiště a budovy klubu

Koncept:

Koncepce golfového hřiště primárně těží z účinku dálkových průhledů. Hlavní osa, patrná již při příjezdu svým lemováním alejí a podélnými opukovými zídkami, je směřována ke křivoklátským hvozdům, další průhledy pak směřují na věže kostelů svárovského a v Unhošti. Umístění vlastní budovy klubu částečně sleduje půdorysnou stopu původního kravína, avšak stáčí se do plynulého oblouku a vytváří tak uzavřenější a intimnější prostor. Podobné obloukové linie tvoří na hřišti 4 pásy písečných bunkerů.

Zatímco vnější plášť obvodových stěn je tvořen opukovým zdivem, což je tradiční materiál, který se vyskytuje v okolí, vnitřní povrch obvodových stěn, stejně jako příčky v interiéru  tvořeny cihelným lícovým zdivem, které odkazuje na tradiční materiál kolébky golfu. Nosná dřevěná konstrukce budovy se pohledově uplatňuje jak v interiéru, tak v exteriéru.

 

školní práce, Fakulta architektury ČVUT, atelier doc. Ing. arch. Petra Suskeho, Csc., konstrukční projekt pod vedením Ing. J. Mráze

 

Hide Content