Rodinný dům Horoměřice

2013 – 2014

studie, dokumentace pro stavební povolení, prováděcí dokumentace, spolupráce při výběru dodavatele


Rodinný dům je tvořen třemi výškově i půdorysně definovanými hmotami o dvou nadzemních a jednom podzemním podlaží. Všechny 3 hmoty jsou nahoře ukončeny atikami a plochými střechami. Dvě vyšší hmoty tvoří hlavní bytovou jednotku. Nejnižší hmota se od dvou vyšších liší jednak barevně (je tmavší), jednak půdorysným natočením, čímž je zdůrazněno, že tvoří samostatnou vedlejší bytovou jednotku.

Vstup do hlavní bytové jednotky je od jihu. Na zádveří navazuje v přízemí postupně schodišťová hala, pokoj pro hosty s koupelnou a wc a hlavní obytný prostor s kuchyňským koutem. V patře pak dva dětské pokoje s koupelnou s wc, pracovna a ložnice se samostatnou šatnou a koupelnou s wc. Tato ložnice má svou vlatní terasu s výhledem na jižní část zahrady s bazénem. Suterén objektu obsahuje ze schodišťového prostoru přístupnou posilovnu, prádelnu, wc, sekci SPA a wellness s vlastní šatnou, sprchami a wc a konečně technickou místnost, která slouží i pro vedlejší menší bytovou jednotku a tudíž je přístupná i z jejího suterénu.

Vedlejší bytová jednotka má přístup na pozemek ze západní stany a dovnitř vlastní jednotky se vstupuje její severní fasádou. Na zádveří se vstupem na wc a do suterénu dále navazuje obývací pokoj s kuchyňským koutem a schodištěm do patra. V patře jsou navrženy dvě ložnice se společnou šatnou a koupelnou s wc. Suterén obsahuje komoru a dílnu, která je přístupná i z hlavní bytové jednotky.

 

spolupráce s ing. arch. Davidem Kryspinem

vizualizace: neoVISUAL

 

Hide Content